Vuoden 2020 vesimittarien lukemien ilmoittaminen

Koronavuosi on vaihtunut syksyksi ja osa vapaa-ajan kiinteistöistä on jätetty jo ”talvehtimaan”. Kuten kesän arviolaskussa toivoimme, mökkikauden päättyessä vesimittarit luettaisiin ja lukemat ilmoitettaisiin laskutukseemme.

Kesäajan käytössä olevat kiinteistöt

käyttökauden lopussa, viimeistään 30.11.2020 mennessä. 

Vuoden ympäri käytettävät kiinteistö

joulukuun alussa, viimeistään 15.12.2019 mennessä.

Lukeman ilmoittaminen on vaivattominta tehdä kotisivujemme www.kasamanvesiosuuskunta.fi kautta ”Jätä mittarin lukema” valinnalla. Samalla pyydämme päivittämään myös muuttuneet asiakastiedot.

Lukemapyyntömme lähtevät tekstiviestillä kaikille asiakkaillemme, joten jos olet lukemasi jo ilmoittanut, ilmoitusta ei tarvitse toistaa. Tekstiviestillä pyydettyyn numeroon ei voi soittaa; vain tekstiviesti kelpaa.

Vesi- ja jätevesilaskutuksestamme vastaa Tapio Mustonen, s-posti tapio.mustonen(a)telemail.fi ja soittaa voit numeroon 040 5432 398.

Yhteenveto vuoden 2020 osuuskuntakokouksesta

Käsämän vesiosuuskunnan osuuskuntakokous pidettiin 22.6.2020 osuuskunnan toimitiloissa Lipstikassa. Kokouksessa oli läsnä seitsemän osuuskunnan jäsentä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Alpo Vänskä ja pöytäkirjan laati Jaakko Hirvonen.

Avaussanoissaan hallituksen puheenjohtaja Jaakko Hirvonen totesi päättyneen toimintavuoden palautuneen Normaalille tasolle vilkkaan edellisen rakentamisvuoden jälkeen. Vuoden aikana verkostoomme liitettiin kolme uutta asiakasta kokonaisasiakasmäärän ollessa vuoden lopussa 506. Viemäriverkostoomme liitettiin viisi uutta asiakasta, joten vuoden lopussa jätevesiasiakkaita oli yhteensä 390.

Alkaneelle vuodelle 2020 kysyntä on jatkunut varsinkin jätevesiliittymien osalta vilkkaana johtuen säännösten tiukentumisesta sekä vapaa-ajan kiinteistöjen käytöstä Covid-viruksen estäessä normaalin työskentelyn.

Osuuskunnan jäsenmäärä oli vuoden lopussa 539. Vesijohtoverkoston kokonaispituus oli 155 km ja jätevesiverkostoa alueellamme on 118 km.

Loppuasiakkaillemme toimitettiin vettä 67.554 m3 (2018: 58.597 m3) ja jätevettä kuljetettiin pois kiinteistöiltä 20.932 m3 (2018: 20.554 m3). Jälleenmyyjille toimitettu vesi 42.824 m3 (2018: 37.221 m3) mukaan huomioituna vuorokautinen kokonaistoimitus oli 302 m3 (2018: 263 m3).

Hallituksen erovuoroisista jäsenistä Tapio Mustonen varalla Kauko Piironen ja Pekka Sorsa varalla Kari Heikkinen valittiin entiset jatkamaan lukuun ottamatta Kauko Piirosta, jonka tilalle varahenkilöksi valittiin Vesa Eronen.

Yhteenveto vuoden 2019 osuuskuntakokouksesta

Käsämän vesiosuuskunnan osuuskuntakokous pidettiin 5.6.2019 osuuskunnan toimitiloissa Lipstikassa. Kokouksessa oli läsnä yhdeksän osuuskunnan jäsentä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Esko Karttunen ja pöytäkirjan laati Jaakko Hirvonen.

Avaussanoissaan hallituksen puheenjohtaja Jaakko Hirvonen totesi päättyneen toimintavuoden olleen vilkkain uusien asiakkaiden liittymisen osalta ellei rakentamista verrata alkuvaiheiden aluerakentamisiin. Vuoden aikana verkostoomme liitettiin 21 uutta asiakasta kokonaisasiakasmäärän ollessa vuoden lopussa 503. Viemäriverkostoomme liitettiin 26 uutta asiakasta, joten vuoden lopussa jätevesiasiakkaita oli yhteensä 385.

Alkaneelle vuodelle 2019 kysyntä on jatkunut varsinkin jätevesiliittymien osalta vilkkaana johtuen säännösten tiukentumisesta loppuvuonna.

Osuuskunnan jäsenmäärä oli vuoden lopussa 531. Vesijohtoverkoston kokonaispituus oli 152 km ja jätevesiverkostoa alueellamme on 118 km.

Loppuasiakkaillemme toimitettiin vettä 58.597 m3 (2017: 55.784 m3) ja jätevettä kuljetettiin pois kiinteistöiltä 20.554 m3 (2017: 21.505 m3). Jälleenmyyjille toimitettu vesi 37.221 m3 (2017: 34.572 m3) mukaan huomioituna vuorokautinen kokonaistoimitus oli 263 m3 (2017: 248 m3).

Hallituksen erovuoroisista jäsenistä Matti Karttunen varalla Alpo Vänskä valittiin jatkamaan ja Timo Rautiaisen varalla Hannu Naumanen tilalle valittiin Tarja Räsänen varahenkilönään Roger Nyqvist.

Yhteenveto vuoden 2018 osuuskuntakokouksesta

Käsämän vesiosuuskunnan osuuskuntakokous pidettiin 18.6.2018 osuuskunnan toimitiloissa Lipstikassa. Kokouksessa oli läsnä kymmenen osuuskunnan jäsentä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Alpo Vänskä ja pöytäkirjan laati Jaakko Hirvonen.

Avaussanoissaan hallituksen puheenjohtaja Jaakko Hirvonen totesi vesi- ja jätevesiliittymien kysynnän käynnistyneen paria aikaisempaa vuotta huomattavasti vilkkaampana. Kesän aikana rakennettavaksi on tilattu kymmenkunta vesi- ja jätevesiliittymää. Jälkiliittyjien rakentamisen lisäksi Heponiemessä on käynnistynyt vesi- ja jätevesiverkoston täydennyshanke. Vastaavan hankkeen aloittamista Liperin Selkärannalla valmistellaan.

Päättyneen toimintavuoden aikana liitettiin vesiverkostoomme neljä ja viemäriverkostoomme kolme uutta asiakasta. Vuoden 2017 lopussa asiakkaita oli yhteensä 482. Osuuskunnan jäsenmäärä oli vuoden lopussa 507. Vesijohtoverkoston kokonaispituus oli 130 km ja jätevesiverkostoa alueellamme on 105 km. Loppuasiakkaillemme toimitettiin vettä 55.784 m3 (2016: 62.613 m3) ja jätevettä kuljetettiin pois kiinteistöiltä 21.505 m3 (2016: 21.655 m3). jälleenmyyjille toimitettu vesi 34.572 m3 (2016: 33.176 m3) mukaan huomioituna vuorokautinen kokonaistoimitus oli 248 m3 (2016: 262 m3).

Hallituksen erovuoroisista jäsenistä Jaakko Hirvonen varalla Markku Nousiainen sekä Mikko Haukka varalla Keijo Hopponen Jaakko Hirvonen varalle Markku Nousiainen valittiin jatkamaan ja Mikko Haukan tilalle valittiin Jari Huikuri varahenkilönään Mikko Haukka.

Yhteenveto vuoden 2017 osuuskuntakokouksesta

Käsämän vesiosuuskunnan osuuskuntakokous pidettiin 28.6.2017 osuuskunnan toimitiloissa Lipstikassa. Kokouksessa oli läsnä lähes kuusi osuuskunnan 11 jäsentä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Esko Karttunen ja pöytäkirjan laati Jaakko Hirvonen.

Avaussanoissaan hallituksen puheenjohtaja Jaakko Hirvonen totesi vesi- ja jätevesiliittymien kysynnän käynnistyneen hieman paria aikaisempaa vuotta vilkkaampana. Kevään aikana Kuorinkaan on rakennettu kolme vesi- ja jätevesiliittymää. Päättyneen toimintavuoden aikana liitettiin vesiverkostoomme kolme ja viemäriverkostoomme kaksi uutta asiakasta. Vuoden 2016 lopussa asiakkaita oli yhteensä 478. Osuuskunnan jäsenmäärä ylitti 500 rajan ollen vuoden lopussa 502. Vesijohtoverkoston kokonaispituus oli 129 km ja jätevesiverkostoa alueellamme on 104 km.

Loppuasiakkaillemme toimitettiin vettä 62.613 m3 (2015: 63.087 m3) ja jätevettä kuljetettiin pois kiinteistöiltä 21.655 m3 (2015: 21.821 m3). Jälleenmyyjille toimitettu vesi 33.176 m3 (2015: 32.972 m3) mukaan huomioituna vuorokautinen kokonaistoimitus oli 262 m3 (2015: 263 m3).

Hallituksen erovuoroisten jäsenten Kari Heikkisen, varalla Keijo Hopponen sekä Kauko Piironen, varalla Hannu Naumanen tilalle valittiin Pekka Sorsa, varalle Kari Heikkinen ja Tapio Mustonen, varalle Kauko Piironen. Mikko Haukan varahenkilönä vuoden 2018 loppuun jatkaa Keijo Hopponen ja Timo Rautiaisen varahenkilönä vuoden 2019 loppuun Hannu Naumanen.