Käsämän vesiosuuskunnan varsinainen osuuskuntakokous 20.7.2023 klo 18

Käsämän vesiosuuskunnan varsinainen osuuskuntakokous pidetään torstaina 20.7.2023 klo 18 osuuskunnan toimitiloissa, osoite Vaiviontie 173 D 1, 83430 Käsämä. Kahvitarjoilu klo 17.45 alkaen.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 14. §:n mukaiset asiat. Kokouksen lopuksi keskustellaan mahdollisuudesta liittyä Liperin kunnan vesilaitokseen.

Tervetuloa!

Hallitus

Sähkökatkojen vaikutus vedenjakeluun

Osuuskuntamme molemmilla vedenottamolla on yksin valmius normaalitilanteessa toimittaa käyttövettä koko toiminta-alueellemme. Mikäli tiedossa tai odotettavissa on sähkön jakelusta johtuva tuntien keskeytys, varaudumme lisäsähkön saantiin aggregaattimme avulla.

Kun toinen ottamoista pysähtyy sähkönjakelun keskeytymisestä, niin toisen pumppaamon toimittaessa yksin vettä koko alueelle, vaikutukset näkyvät osassa verkostoamme osittaisena syöttösuunnan vaihtumisena.

Ennakoimattomat sähkökatkot vaikuttavat vedenjakeluumme useammalla tavalla (ennakoimattomia ovat myös mahdolliset sähkön riittävyydestä johtuvat jakelukeskeytykset):

  • Lyhyt sähkökatkos tai pumppaamon palautuminen toimintaan aiheuttaa hetkellisen painevaihtelun, jolloin vesi voi näyttää samealta vedessä olevista ilmakuplista johtuen. Kun vesi on hetken läpinäkyvässä astiassa ja kuplat häviävät, niin vesi on kirkasta.
  • Veden kulkusuunnan vaihtumisesta voi putken sisäpinnasta irrota sinne kerrostunutta aineista, biofiilia, ja veden väri voi olla ruskean harmaata.
  • Pumppaamon toimintaan palautuminen voi myös aiheuttaa biofiilin irtoamista ja vesi on epämiellyttävän väristä. Lyhyet katkot ovat herkimpiä painevaihtelujen aiheuttajia.

Näissä tapauksissa pyydämme juoksuttamaan vettä niin kauan kuin vesi tulee virheettömänä. Putkistosta irtoava aines ei ole terveydelle vaarallista, vaikka vettä epähuomiossa käytettäisiinkin. Vesiverkostomme on lähes 160 km:n pituinen, joten putkesta paikallisesti irronnut aines tulee ulos hanasta, joka häiriön jälkeen lähinnä tapahtumapaikkaa avataan.

Kuutiossa on vettä 1.000 l eli 100 vetoisuudeltaan 10 l:n sangollista. Yhden kuution juoksutus jätevesimaksuineen maksaa 3,90 €.

Pumppaamoistamme lähtevän veden laatua tarkkaillaan viikoittain ja laboratoriossa tutkittavat vesinäytteet otetaan vähintään kerran vuodessa. Eri asiakastyypeiltä ja toimialueeltamme tutkitaan näytteet 5 – 6 kertaa vuodessa.

Lisätietoja Pekka Sorsalta, puh. 0400 958 945 ja s-posti pekka.sors(a)gmail.com tai Jaakko Hirvoselta, puh. 040 7191 615 ja s-posti jaakko.hirvonen (a)outlook.com.

Vuoden 2022 vesimittarien lukemien ilmoittaminen

Kesä on vaihtunut syksyksi ja vapaa-ajan kiinteistöjä jätetään
jo ”talvehtimaan”. Mökkikauden päättyessä odotamme, että
lukisitte vesimittarinne ja ilmoittaisitte lukemat
laskutukseemme.

Kesäajan käytössä olevat kiinteistöt

  • käyttökauden lopussa, viimeistään 11.11.2022 mennessä.

Vakituisesti käytettävät kiinteistöt

  • joulukuun alussa, viimeistään 9.12.2022 mennessä.

Laskutustamme helpottaa, jos lukema ilmoitetaan
kotisivujemme www.kasamanvesiosuuskunta.fi kautta ”Jätä
mittarin lukema” valinnalla. Samalla voitte kätevästi ilmoittaa
muuttuneet asiakastietonne. Sähköpostilla osoitteeseen
jaakko.hirvonen(a) outlook.com ilmoittaminenkin käy.


Muistutamme vielä lukemapyynnöstämme
tekstiviestillä/sähköpostilla, joten jos olet lukemasi jo
ilmoittanut, ilmoitusta ei tarvitse uusia. Tekstiviestillä
pyydettyyn numeroon ei voi soittaa; vain tekstiviesti kelpaa.


Olemme käyttäneet jo arviolaskutuksessa uutta
laskutusjärjestelmäämme ja laskutusta hoitaa jatkossa
kirjanpitäjämme Heidi Laaninen, puh. 040 5275 319 tai
laskutus(a)kasamanvesiosuuskunta.fi.

Yhteenveto vuoden 2022 osuuskuntakokouksesta

Käsämän vesiosuuskunnan osuuskuntakokous pidettiin 6.6.2022 osuuskunnan toimitiloissa Lipstikassa. Kokouksessa oli läsnä kahdeksan henkilöä, joista kuusi on osuuskunnan jäsentä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Alpo Vänskä ja pöytäkirjan laati Jaakko Hirvonen.

Avaussanoissaan hallituksen puheenjohtaja Jaakko Hirvonen totesi päättyneen toimintavuoden jatkuneen Korona-pandemian värittämänä. Vuoden aikana verkostoomme liitettiin viisi uutta asiakastaja neljän kiinteistön vaihtaessa omistajaa, joten kokonaisasiakasmäärä oli vuoden lopussa 527.

Viemäriverkostoomme liitettiin yhdeksän uutta asiakasta, joten vuoden lopussa jätevesiasiakkaita oli yhteensä 406.

Alkaneelle vuodelle 2022 kysyntä on jatkunut varsinkin jätevesiliittymien osalta vilkkaana johtuen säännösten tiukentumisesta sekä vapaa-ajan kiinteistöjen käytöstä etätyöskentelyn.

Osuuskunnan jäsenmäärä oli vuoden lopussa 562. Vesijohtoverkoston kokonaispituus oli 157 km ja jätevesiverkostoa alueellamme on 121 km. 

Loppuasiakkaillemme toimitettiin vettä 77.364 m3 (2020: 76.165 m3) ja jätevettä kuljetettiin pois kiinteistöiltä 21.995 m3 (2020: 24.490 m3). Jälleenmyyjille toimitettu vesi 43.054 m3 (2020: 44.551 m3) mukaan huomioituna vuorokautinen kokonaistoimitus oli 330 m3 (2020: 331 m3).

Osuuskunnan liikevaihto oli tilikaudella 207.935,58 euroa (2020: 222.812,61 € ja nettoinvestoinnit olivat 74.165,26 euroa (2020: 90.014,38 €).

Hallituksen erovuoroisista jäsenistä Matti Karttunen varalla Alpo Vänskä ja Tarja Räsänen varalla Roger Nyqvist valittiin jatkamaan. Toimikausi alkaa välittömästi.  

Liittymissopimusten ajantasaistaminen jatkuu

Lähes 40 vuoden toimintamme aikana rakentaminen ja uusien
asiakkaiden liittäminen on ollut niin vilkasta, että kaikkien jäsentemme
kanssa ei ole tehty kirjallista liittymissopimusta tai sopimuksen tiedot
ovat jääneet puutteellisiksi. Allekirjoittamattomiakin sopimuksia on
jonkin verran. Viimeisten vuosien aikana omistusta vaihtaneiden ja
uusien asiakkaiden sopimukset ovat kunnossa.


Veden toimitus ja jäteveden poiskuljetus ovat toimineet ilman kirjallista
sopimustakin ja toimivat ennallaan jatkossakin. Liittymän omistajan ja
vesiosuuskunnan kannalta on tärkeää, että molempia osapuolia sitovat
asiat ovat kirjallisesti sovittu. Liittymissopimus on asiakkaalle
välttämätön omistuksen siirtyessä kaupassa tai perintönä edelleen.


Liittymissopimusten uusimista tai tekemistä jatkaa syyskuun
alusta 2022 projektityönä opiskelija Sara Pennanen Ylämyllyltä.


Asiakkaita, joilla on tiedossamme oleva sähköpostiosoite, Sara
Pennanen lähestyy lähettämällä liittymissopimuksen luonnoksen ja
pyytää esitäytettyjen tietojen tarkastamista sekä täydentämistä.

Allekirjoitusvalmiin sopimuksen kiinteistöä koskevine kartta-
liitteineen lähetämme puoleltamme allekirjoitettuna ja pyydämme toisen sopimuskappaleen palauttamista sille varatussa postikuoressa.


Osuuskunta vastaa, että asiakastiedot eivät joudu sähköisessä eikä
manuaalisessa muodossa ulkopuolisten käyttöön. Lisätietoja Jaakko
Hirvoselta, puh. 040 7191 615.

Ritukan vedenottamon huolto valmis

Ritukan vedenottamolla tehdyt huoltotyöt (pumppujen pesu ym.) ovat tehty ja keskiviikkona 13.10.2021 otetut vesinäytteet ovat tutkittu. Vedenottamo on kytketty verkostoon torstaina alkuillasta, joten veden paineet sekä riittävyys palautuvat normaalille tasolle.

Veden kulkusuunnan vaihtumisesta johtuen voi putken sisäpinnasta irrota sinne kerrostunutta aineista, joten pyydämme  juoksuttamaan vettä niin kauan kuin vesi tulee virheettömänä.

Tarvittavat yhteydenotot Pekka Sorsaan, puh. 0400 958 945 ja s-posti pekka.sors(a)gmail.com tai Jaakko Hirvoseen, puh. 040 7191 615 ja s-posti jaakko.hirvonen (a)outlook.com.

Vuoden 2021 vesimittarien lukemien ilmoittaminen

Helteinen koronakesä on vaihtunut syksyksi ja vapaa-ajan kiinteistöjä jätetään jo ”talvehtimaan”. Kuten arviolaskussa pyysimme, mökkikauden päättyessä vesimittari luettaisiin ja lukemat ilmoitettaisiin laskutukseemme.

Kesäajan käytössä olevat kiinteistöt

  • käyttökauden lopussa, viimeistään 31.10.2021 mennessä.

Vakituisesti käytettävät kiinteistöt

  • joulukuun alussa, viimeistään 10.12.2021 mennessä.

Laskutustamme auttaa, jos lukema ilmoitetaan kotisivujemme www.kasamanvesiosuuskunta.fi kautta ”Jätä mittarin lukema” valinnalla. Samalla voitte kätevästi ilmoittaa muuttuneet asiakastietonne. Sähköpostilla osoitteeseen jaakko.hirvonen(a) outlook.com ilmoittaminenkin käy.

Muistutamme vielä lukemapyynnöstämme tekstiviestillä kaikkia asiakkaitamme, joten jos olet lukemasi jo ilmoittanut, ilmoitusta ei tarvitse uusia. Tekstiviestillä pyydettyyn numeroon ei voi soittaa; vain tekstiviesti kelpaa.

Uusimme loppuvuoden aikana laskutusjärjestelmämme ja laskutusta hoitaa jatkossa kirjanpitäjämme Heidi Laaninen, puh. 040 5275 319 tai laskutus(a)kasamanvesiosuuskunta.fi.