Sähkökatkojen vaikutus vedenjakeluun

Osuuskuntamme molemmilla vedenottamolla on yksin valmius normaalitilanteessa toimittaa käyttövettä koko toiminta-alueellemme. Mikäli tiedossa tai odotettavissa on sähkön jakelusta johtuva tuntien keskeytys, varaudumme lisäsähkön saantiin aggregaattimme avulla.

Kun toinen ottamoista pysähtyy sähkönjakelun keskeytymisestä, niin toisen pumppaamon toimittaessa yksin vettä koko alueelle, vaikutukset näkyvät osassa verkostoamme osittaisena syöttösuunnan vaihtumisena.

Ennakoimattomat sähkökatkot vaikuttavat vedenjakeluumme useammalla tavalla (ennakoimattomia ovat myös mahdolliset sähkön riittävyydestä johtuvat jakelukeskeytykset):

  • Lyhyt sähkökatkos tai pumppaamon palautuminen toimintaan aiheuttaa hetkellisen painevaihtelun, jolloin vesi voi näyttää samealta vedessä olevista ilmakuplista johtuen. Kun vesi on hetken läpinäkyvässä astiassa ja kuplat häviävät, niin vesi on kirkasta.
  • Veden kulkusuunnan vaihtumisesta voi putken sisäpinnasta irrota sinne kerrostunutta aineista, biofiilia, ja veden väri voi olla ruskean harmaata.
  • Pumppaamon toimintaan palautuminen voi myös aiheuttaa biofiilin irtoamista ja vesi on epämiellyttävän väristä. Lyhyet katkot ovat herkimpiä painevaihtelujen aiheuttajia.

Näissä tapauksissa pyydämme juoksuttamaan vettä niin kauan kuin vesi tulee virheettömänä. Putkistosta irtoava aines ei ole terveydelle vaarallista, vaikka vettä epähuomiossa käytettäisiinkin. Vesiverkostomme on lähes 160 km:n pituinen, joten putkesta paikallisesti irronnut aines tulee ulos hanasta, joka häiriön jälkeen lähinnä tapahtumapaikkaa avataan.

Kuutiossa on vettä 1.000 l eli 100 vetoisuudeltaan 10 l:n sangollista. Yhden kuution juoksutus jätevesimaksuineen maksaa 3,90 €.

Pumppaamoistamme lähtevän veden laatua tarkkaillaan viikoittain ja laboratoriossa tutkittavat vesinäytteet otetaan vähintään kerran vuodessa. Eri asiakastyypeiltä ja toimialueeltamme tutkitaan näytteet 5 – 6 kertaa vuodessa.

Lisätietoja Pekka Sorsalta, puh. 0400 958 945 ja s-posti pekka.sors(a)gmail.com tai Jaakko Hirvoselta, puh. 040 7191 615 ja s-posti jaakko.hirvonen (a)outlook.com.

Yhteenveto vuoden 2022 osuuskuntakokouksesta

Käsämän vesiosuuskunnan osuuskuntakokous pidettiin 6.6.2022 osuuskunnan toimitiloissa Lipstikassa. Kokouksessa oli läsnä kahdeksan henkilöä, joista kuusi on osuuskunnan jäsentä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Alpo Vänskä ja pöytäkirjan laati Jaakko Hirvonen.

Avaussanoissaan hallituksen puheenjohtaja Jaakko Hirvonen totesi päättyneen toimintavuoden jatkuneen Korona-pandemian värittämänä. Vuoden aikana verkostoomme liitettiin viisi uutta asiakastaja neljän kiinteistön vaihtaessa omistajaa, joten kokonaisasiakasmäärä oli vuoden lopussa 527.

Viemäriverkostoomme liitettiin yhdeksän uutta asiakasta, joten vuoden lopussa jätevesiasiakkaita oli yhteensä 406.

Alkaneelle vuodelle 2022 kysyntä on jatkunut varsinkin jätevesiliittymien osalta vilkkaana johtuen säännösten tiukentumisesta sekä vapaa-ajan kiinteistöjen käytöstä etätyöskentelyn.

Osuuskunnan jäsenmäärä oli vuoden lopussa 562. Vesijohtoverkoston kokonaispituus oli 157 km ja jätevesiverkostoa alueellamme on 121 km. 

Loppuasiakkaillemme toimitettiin vettä 77.364 m3 (2020: 76.165 m3) ja jätevettä kuljetettiin pois kiinteistöiltä 21.995 m3 (2020: 24.490 m3). Jälleenmyyjille toimitettu vesi 43.054 m3 (2020: 44.551 m3) mukaan huomioituna vuorokautinen kokonaistoimitus oli 330 m3 (2020: 331 m3).

Osuuskunnan liikevaihto oli tilikaudella 207.935,58 euroa (2020: 222.812,61 € ja nettoinvestoinnit olivat 74.165,26 euroa (2020: 90.014,38 €).

Hallituksen erovuoroisista jäsenistä Matti Karttunen varalla Alpo Vänskä ja Tarja Räsänen varalla Roger Nyqvist valittiin jatkamaan. Toimikausi alkaa välittömästi.  

Yhteenveto vuoden 2021 osuuskuntakokouksesta

Käsämän vesiosuuskunnan osuuskuntakokous pidettiin 1.7.2021 osuuskunnan toimitiloissa Lipstikassa. Kokouksessa oli läsnä seitsemän henkilöä, joista viisi on osuuskunnan jäseniä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Alpo Vänskä ja pöytäkirjan laati Jaakko Hirvonen.

Avaussanoissaan hallituksen puheenjohtaja Jaakko Hirvonen totesi päättyneen toimintavuoden jatkuneen vilkkaana myös Korona-vuotena. Kesäasuntojen käyttö etätyöpaikkana lisäsi myös veden kysyntää ja jäteveden määrää. Vuoden aikana verkostoomme liitettiin seitsemän uutta asiakasta kokonaisasiakasmäärän ollessa vuoden lopussa 518. Viemäriverkostoomme liitettiin seitsemän uutta asiakasta, joten vuoden lopussa jätevesiasiakkaita oli yhteensä 397. 

Alkaneelle vuodelle 2021 kysyntä on jatkunut varsinkin jätevesiliittymien osalta vilkkaana johtuen säännösten tiukentumisesta sekä vapaa-ajan kiinteistöjen käytöstä Covid-viruksen estäessä normaalin työskentelyn. 

Osuuskunnan jäsenmäärä oli vuoden lopussa 551. Vesijohtoverkoston kokonaispituus oli 156 km ja jätevesiverkostoa alueellamme on 120 km.  

Loppuasiakkaillemme toimitettiin vettä 76.165 m3 (2019: 67.554 m3) ja jätevettä kuljetettiin pois kiinteistöiltä 24.490 m3 (2019: 20.932 m3). Jälleenmyyjille toimitettu vesi 44.551 m3 (2019: 42.824 m3) mukaan huomioituna vuorokautinen kokonaistoimitus oli 331 m3 (2018: 302 m3).

Hallituksen erovuoroisista jäsenistä Jaakko Hirvonen varalla Markku Nousiainen ja Jari Huikuri varalla Mikko Haukka valittiin jatkamaan. Toimikausi alkaa välittömästi.  

Yhteenveto vuoden 2020 osuuskuntakokouksesta

Käsämän vesiosuuskunnan osuuskuntakokous pidettiin 22.6.2020 osuuskunnan toimitiloissa Lipstikassa. Kokouksessa oli läsnä seitsemän osuuskunnan jäsentä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Alpo Vänskä ja pöytäkirjan laati Jaakko Hirvonen.

Avaussanoissaan hallituksen puheenjohtaja Jaakko Hirvonen totesi päättyneen toimintavuoden palautuneen Normaalille tasolle vilkkaan edellisen rakentamisvuoden jälkeen. Vuoden aikana verkostoomme liitettiin kolme uutta asiakasta kokonaisasiakasmäärän ollessa vuoden lopussa 506. Viemäriverkostoomme liitettiin viisi uutta asiakasta, joten vuoden lopussa jätevesiasiakkaita oli yhteensä 390.

Alkaneelle vuodelle 2020 kysyntä on jatkunut varsinkin jätevesiliittymien osalta vilkkaana johtuen säännösten tiukentumisesta sekä vapaa-ajan kiinteistöjen käytöstä Covid-viruksen estäessä normaalin työskentelyn.

Osuuskunnan jäsenmäärä oli vuoden lopussa 539. Vesijohtoverkoston kokonaispituus oli 155 km ja jätevesiverkostoa alueellamme on 118 km.

Loppuasiakkaillemme toimitettiin vettä 67.554 m3 (2018: 58.597 m3) ja jätevettä kuljetettiin pois kiinteistöiltä 20.932 m3 (2018: 20.554 m3). Jälleenmyyjille toimitettu vesi 42.824 m3 (2018: 37.221 m3) mukaan huomioituna vuorokautinen kokonaistoimitus oli 302 m3 (2018: 263 m3).

Hallituksen erovuoroisista jäsenistä Tapio Mustonen varalla Kauko Piironen ja Pekka Sorsa varalla Kari Heikkinen valittiin entiset jatkamaan lukuun ottamatta Kauko Piirosta, jonka tilalle varahenkilöksi valittiin Vesa Eronen.