Yhteenveto vuoden 2021 osuuskuntakokouksesta

Käsämän vesiosuuskunnan osuuskuntakokous pidettiin 1.7.2021 osuuskunnan toimitiloissa Lipstikassa. Kokouksessa oli läsnä seitsemän henkilöä, joista viisi on osuuskunnan jäseniä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Alpo Vänskä ja pöytäkirjan laati Jaakko Hirvonen.

Avaussanoissaan hallituksen puheenjohtaja Jaakko Hirvonen totesi päättyneen toimintavuoden jatkuneen vilkkaana myös Korona-vuotena. Kesäasuntojen käyttö etätyöpaikkana lisäsi myös veden kysyntää ja jäteveden määrää. Vuoden aikana verkostoomme liitettiin seitsemän uutta asiakasta kokonaisasiakasmäärän ollessa vuoden lopussa 518. Viemäriverkostoomme liitettiin seitsemän uutta asiakasta, joten vuoden lopussa jätevesiasiakkaita oli yhteensä 397. 

Alkaneelle vuodelle 2021 kysyntä on jatkunut varsinkin jätevesiliittymien osalta vilkkaana johtuen säännösten tiukentumisesta sekä vapaa-ajan kiinteistöjen käytöstä Covid-viruksen estäessä normaalin työskentelyn. 

Osuuskunnan jäsenmäärä oli vuoden lopussa 551. Vesijohtoverkoston kokonaispituus oli 156 km ja jätevesiverkostoa alueellamme on 120 km.  

Loppuasiakkaillemme toimitettiin vettä 76.165 m3 (2019: 67.554 m3) ja jätevettä kuljetettiin pois kiinteistöiltä 24.490 m3 (2019: 20.932 m3). Jälleenmyyjille toimitettu vesi 44.551 m3 (2019: 42.824 m3) mukaan huomioituna vuorokautinen kokonaistoimitus oli 331 m3 (2018: 302 m3).

Hallituksen erovuoroisista jäsenistä Jaakko Hirvonen varalla Markku Nousiainen ja Jari Huikuri varalla Mikko Haukka valittiin jatkamaan. Toimikausi alkaa välittömästi.  

Liittymäsopimusten ajantasaistaminen

Lähes 40 vuoden toimintamme aikana rakentaminen ja uusien asiakkaiden liittäminen on ollut niin vilkasta, että kaikkien jäsentemme kanssa ei ole tehty kirjallista liittymissopimusta tai sopimuksen tiedot ovat jääneet puutteellisiksi. Allekirjoittamattomiakin sopimuksia on jonkin verran. Viimeisten vuosien aikana omistusta vaihtaneiden ja uusien asiakkaiden sopimukset ovat kunnossa.

Veden toimitus ja jäteveden poiskuljetus ovat toimineet ilman kirjallista sopimustakin ja toimivat ennallaan jatkossakin. Liittymän omistajan ja vesiosuuskunnan kannalta on tärkeää, että molempia osapuolia sitovat asiat ovat kirjallisesti sovittu. Liittymissopimus on asiakkaalle välttämätön omistuksen siirtyessä kaupassa tai perintönä edelleen.

Liittymissopimusten uusimista tai tekemistä on toukokuun alusta 2021 aloittanut projektityönä opiskelija Miisa Räsänen Käsämästä.

Asiakkaita, joilla on tiedossamme oleva sähköpostiosoite, Miisa Räsänen lähestyy lähettämällä liittymissopimuksen luonnoksen ja pyytää esitäytettyjen tietojen tarkastamista sekä täydentämistä.

Allekirjoitusvalmiin sopimuksen kiinteistöä koskevine karttaliitteineen lähetämme puoleltamme allekirjoitettuna ja pyydämme toisen sopimuskappaleen palauttamista sille varatussa postikuoressa.

Osuuskunta vastaa, että asiakastiedot eivät joudu sähköisessä eikä manuaalisessa muodossa ulkopuolisten käyttöön. Lisätietoja Jaakko Hirvoselta, puh. 040 7191 615

Vuoden 2020 vesimittarien lukemien ilmoittaminen

Koronavuosi on vaihtunut syksyksi ja osa vapaa-ajan kiinteistöistä on jätetty jo ”talvehtimaan”. Kuten kesän arviolaskussa toivoimme, mökkikauden päättyessä vesimittarit luettaisiin ja lukemat ilmoitettaisiin laskutukseemme.

Kesäajan käytössä olevat kiinteistöt

käyttökauden lopussa, viimeistään 30.11.2020 mennessä. 

Vuoden ympäri käytettävät kiinteistö

joulukuun alussa, viimeistään 15.12.2019 mennessä.

Lukeman ilmoittaminen on vaivattominta tehdä kotisivujemme www.kasamanvesiosuuskunta.fi kautta ”Jätä mittarin lukema” valinnalla. Samalla pyydämme päivittämään myös muuttuneet asiakastiedot.

Lukemapyyntömme lähtevät tekstiviestillä kaikille asiakkaillemme, joten jos olet lukemasi jo ilmoittanut, ilmoitusta ei tarvitse toistaa. Tekstiviestillä pyydettyyn numeroon ei voi soittaa; vain tekstiviesti kelpaa.

Vesi- ja jätevesilaskutuksestamme vastaa Tapio Mustonen, s-posti tapio.mustonen(a)telemail.fi ja soittaa voit numeroon 040 5432 398.

Yhteenveto vuoden 2020 osuuskuntakokouksesta

Käsämän vesiosuuskunnan osuuskuntakokous pidettiin 22.6.2020 osuuskunnan toimitiloissa Lipstikassa. Kokouksessa oli läsnä seitsemän osuuskunnan jäsentä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Alpo Vänskä ja pöytäkirjan laati Jaakko Hirvonen.

Avaussanoissaan hallituksen puheenjohtaja Jaakko Hirvonen totesi päättyneen toimintavuoden palautuneen Normaalille tasolle vilkkaan edellisen rakentamisvuoden jälkeen. Vuoden aikana verkostoomme liitettiin kolme uutta asiakasta kokonaisasiakasmäärän ollessa vuoden lopussa 506. Viemäriverkostoomme liitettiin viisi uutta asiakasta, joten vuoden lopussa jätevesiasiakkaita oli yhteensä 390.

Alkaneelle vuodelle 2020 kysyntä on jatkunut varsinkin jätevesiliittymien osalta vilkkaana johtuen säännösten tiukentumisesta sekä vapaa-ajan kiinteistöjen käytöstä Covid-viruksen estäessä normaalin työskentelyn.

Osuuskunnan jäsenmäärä oli vuoden lopussa 539. Vesijohtoverkoston kokonaispituus oli 155 km ja jätevesiverkostoa alueellamme on 118 km.

Loppuasiakkaillemme toimitettiin vettä 67.554 m3 (2018: 58.597 m3) ja jätevettä kuljetettiin pois kiinteistöiltä 20.932 m3 (2018: 20.554 m3). Jälleenmyyjille toimitettu vesi 42.824 m3 (2018: 37.221 m3) mukaan huomioituna vuorokautinen kokonaistoimitus oli 302 m3 (2018: 263 m3).

Hallituksen erovuoroisista jäsenistä Tapio Mustonen varalla Kauko Piironen ja Pekka Sorsa varalla Kari Heikkinen valittiin entiset jatkamaan lukuun ottamatta Kauko Piirosta, jonka tilalle varahenkilöksi valittiin Vesa Eronen.

Yhteenveto vuoden 2019 osuuskuntakokouksesta

Käsämän vesiosuuskunnan osuuskuntakokous pidettiin 5.6.2019 osuuskunnan toimitiloissa Lipstikassa. Kokouksessa oli läsnä yhdeksän osuuskunnan jäsentä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Esko Karttunen ja pöytäkirjan laati Jaakko Hirvonen.

Avaussanoissaan hallituksen puheenjohtaja Jaakko Hirvonen totesi päättyneen toimintavuoden olleen vilkkain uusien asiakkaiden liittymisen osalta ellei rakentamista verrata alkuvaiheiden aluerakentamisiin. Vuoden aikana verkostoomme liitettiin 21 uutta asiakasta kokonaisasiakasmäärän ollessa vuoden lopussa 503. Viemäriverkostoomme liitettiin 26 uutta asiakasta, joten vuoden lopussa jätevesiasiakkaita oli yhteensä 385.

Alkaneelle vuodelle 2019 kysyntä on jatkunut varsinkin jätevesiliittymien osalta vilkkaana johtuen säännösten tiukentumisesta loppuvuonna.

Osuuskunnan jäsenmäärä oli vuoden lopussa 531. Vesijohtoverkoston kokonaispituus oli 152 km ja jätevesiverkostoa alueellamme on 118 km.

Loppuasiakkaillemme toimitettiin vettä 58.597 m3 (2017: 55.784 m3) ja jätevettä kuljetettiin pois kiinteistöiltä 20.554 m3 (2017: 21.505 m3). Jälleenmyyjille toimitettu vesi 37.221 m3 (2017: 34.572 m3) mukaan huomioituna vuorokautinen kokonaistoimitus oli 263 m3 (2017: 248 m3).

Hallituksen erovuoroisista jäsenistä Matti Karttunen varalla Alpo Vänskä valittiin jatkamaan ja Timo Rautiaisen varalla Hannu Naumanen tilalle valittiin Tarja Räsänen varahenkilönään Roger Nyqvist.