Sähkökatkojen vaikutus vedenjakeluun

Osuuskuntamme molemmilla vedenottamolla on yksin valmius normaalitilanteessa toimittaa käyttövettä koko toiminta-alueellemme. Mikäli tiedossa tai odotettavissa on sähkön jakelusta johtuva tuntien keskeytys, varaudumme lisäsähkön saantiin aggregaattimme avulla.

Kun toinen ottamoista pysähtyy sähkönjakelun keskeytymisestä, niin toisen pumppaamon toimittaessa yksin vettä koko alueelle, vaikutukset näkyvät osassa verkostoamme osittaisena syöttösuunnan vaihtumisena.

Ennakoimattomat sähkökatkot vaikuttavat vedenjakeluumme useammalla tavalla (ennakoimattomia ovat myös mahdolliset sähkön riittävyydestä johtuvat jakelukeskeytykset):

  • Lyhyt sähkökatkos tai pumppaamon palautuminen toimintaan aiheuttaa hetkellisen painevaihtelun, jolloin vesi voi näyttää samealta vedessä olevista ilmakuplista johtuen. Kun vesi on hetken läpinäkyvässä astiassa ja kuplat häviävät, niin vesi on kirkasta.
  • Veden kulkusuunnan vaihtumisesta voi putken sisäpinnasta irrota sinne kerrostunutta aineista, biofiilia, ja veden väri voi olla ruskean harmaata.
  • Pumppaamon toimintaan palautuminen voi myös aiheuttaa biofiilin irtoamista ja vesi on epämiellyttävän väristä. Lyhyet katkot ovat herkimpiä painevaihtelujen aiheuttajia.

Näissä tapauksissa pyydämme juoksuttamaan vettä niin kauan kuin vesi tulee virheettömänä. Putkistosta irtoava aines ei ole terveydelle vaarallista, vaikka vettä epähuomiossa käytettäisiinkin. Vesiverkostomme on lähes 160 km:n pituinen, joten putkesta paikallisesti irronnut aines tulee ulos hanasta, joka häiriön jälkeen lähinnä tapahtumapaikkaa avataan.

Kuutiossa on vettä 1.000 l eli 100 vetoisuudeltaan 10 l:n sangollista. Yhden kuution juoksutus jätevesimaksuineen maksaa 3,90 €.

Pumppaamoistamme lähtevän veden laatua tarkkaillaan viikoittain ja laboratoriossa tutkittavat vesinäytteet otetaan vähintään kerran vuodessa. Eri asiakastyypeiltä ja toimialueeltamme tutkitaan näytteet 5 – 6 kertaa vuodessa.

Lisätietoja Pekka Sorsalta, puh. 0400 958 945 ja s-posti pekka.sors(a)gmail.com tai Jaakko Hirvoselta, puh. 040 7191 615 ja s-posti jaakko.hirvonen (a)outlook.com.