Yhteenveto vuoden 2022 osuuskuntakokouksesta

Käsämän vesiosuuskunnan osuuskuntakokous pidettiin 6.6.2022 osuuskunnan toimitiloissa Lipstikassa. Kokouksessa oli läsnä kahdeksan henkilöä, joista kuusi on osuuskunnan jäsentä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Alpo Vänskä ja pöytäkirjan laati Jaakko Hirvonen.

Avaussanoissaan hallituksen puheenjohtaja Jaakko Hirvonen totesi päättyneen toimintavuoden jatkuneen Korona-pandemian värittämänä. Vuoden aikana verkostoomme liitettiin viisi uutta asiakastaja neljän kiinteistön vaihtaessa omistajaa, joten kokonaisasiakasmäärä oli vuoden lopussa 527.

Viemäriverkostoomme liitettiin yhdeksän uutta asiakasta, joten vuoden lopussa jätevesiasiakkaita oli yhteensä 406.

Alkaneelle vuodelle 2022 kysyntä on jatkunut varsinkin jätevesiliittymien osalta vilkkaana johtuen säännösten tiukentumisesta sekä vapaa-ajan kiinteistöjen käytöstä etätyöskentelyn.

Osuuskunnan jäsenmäärä oli vuoden lopussa 562. Vesijohtoverkoston kokonaispituus oli 157 km ja jätevesiverkostoa alueellamme on 121 km. 

Loppuasiakkaillemme toimitettiin vettä 77.364 m3 (2020: 76.165 m3) ja jätevettä kuljetettiin pois kiinteistöiltä 21.995 m3 (2020: 24.490 m3). Jälleenmyyjille toimitettu vesi 43.054 m3 (2020: 44.551 m3) mukaan huomioituna vuorokautinen kokonaistoimitus oli 330 m3 (2020: 331 m3).

Osuuskunnan liikevaihto oli tilikaudella 207.935,58 euroa (2020: 222.812,61 € ja nettoinvestoinnit olivat 74.165,26 euroa (2020: 90.014,38 €).

Hallituksen erovuoroisista jäsenistä Matti Karttunen varalla Alpo Vänskä ja Tarja Räsänen varalla Roger Nyqvist valittiin jatkamaan. Toimikausi alkaa välittömästi.