Yhteenveto vuoden 2021 osuuskuntakokouksesta

Käsämän vesiosuuskunnan osuuskuntakokous pidettiin 1.7.2021 osuuskunnan toimitiloissa Lipstikassa. Kokouksessa oli läsnä seitsemän henkilöä, joista viisi on osuuskunnan jäseniä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Alpo Vänskä ja pöytäkirjan laati Jaakko Hirvonen.

Avaussanoissaan hallituksen puheenjohtaja Jaakko Hirvonen totesi päättyneen toimintavuoden jatkuneen vilkkaana myös Korona-vuotena. Kesäasuntojen käyttö etätyöpaikkana lisäsi myös veden kysyntää ja jäteveden määrää. Vuoden aikana verkostoomme liitettiin seitsemän uutta asiakasta kokonaisasiakasmäärän ollessa vuoden lopussa 518. Viemäriverkostoomme liitettiin seitsemän uutta asiakasta, joten vuoden lopussa jätevesiasiakkaita oli yhteensä 397. 

Alkaneelle vuodelle 2021 kysyntä on jatkunut varsinkin jätevesiliittymien osalta vilkkaana johtuen säännösten tiukentumisesta sekä vapaa-ajan kiinteistöjen käytöstä Covid-viruksen estäessä normaalin työskentelyn. 

Osuuskunnan jäsenmäärä oli vuoden lopussa 551. Vesijohtoverkoston kokonaispituus oli 156 km ja jätevesiverkostoa alueellamme on 120 km.  

Loppuasiakkaillemme toimitettiin vettä 76.165 m3 (2019: 67.554 m3) ja jätevettä kuljetettiin pois kiinteistöiltä 24.490 m3 (2019: 20.932 m3). Jälleenmyyjille toimitettu vesi 44.551 m3 (2019: 42.824 m3) mukaan huomioituna vuorokautinen kokonaistoimitus oli 331 m3 (2018: 302 m3).

Hallituksen erovuoroisista jäsenistä Jaakko Hirvonen varalla Markku Nousiainen ja Jari Huikuri varalla Mikko Haukka valittiin jatkamaan. Toimikausi alkaa välittömästi.