Yhteenveto vuoden 2020 osuuskuntakokouksesta

Käsämän vesiosuuskunnan osuuskuntakokous pidettiin 22.6.2020 osuuskunnan toimitiloissa Lipstikassa. Kokouksessa oli läsnä seitsemän osuuskunnan jäsentä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Alpo Vänskä ja pöytäkirjan laati Jaakko Hirvonen.

Avaussanoissaan hallituksen puheenjohtaja Jaakko Hirvonen totesi päättyneen toimintavuoden palautuneen Normaalille tasolle vilkkaan edellisen rakentamisvuoden jälkeen. Vuoden aikana verkostoomme liitettiin kolme uutta asiakasta kokonaisasiakasmäärän ollessa vuoden lopussa 506. Viemäriverkostoomme liitettiin viisi uutta asiakasta, joten vuoden lopussa jätevesiasiakkaita oli yhteensä 390.

Alkaneelle vuodelle 2020 kysyntä on jatkunut varsinkin jätevesiliittymien osalta vilkkaana johtuen säännösten tiukentumisesta sekä vapaa-ajan kiinteistöjen käytöstä Covid-viruksen estäessä normaalin työskentelyn.

Osuuskunnan jäsenmäärä oli vuoden lopussa 539. Vesijohtoverkoston kokonaispituus oli 155 km ja jätevesiverkostoa alueellamme on 118 km.

Loppuasiakkaillemme toimitettiin vettä 67.554 m3 (2018: 58.597 m3) ja jätevettä kuljetettiin pois kiinteistöiltä 20.932 m3 (2018: 20.554 m3). Jälleenmyyjille toimitettu vesi 42.824 m3 (2018: 37.221 m3) mukaan huomioituna vuorokautinen kokonaistoimitus oli 302 m3 (2018: 263 m3).

Hallituksen erovuoroisista jäsenistä Tapio Mustonen varalla Kauko Piironen ja Pekka Sorsa varalla Kari Heikkinen valittiin entiset jatkamaan lukuun ottamatta Kauko Piirosta, jonka tilalle varahenkilöksi valittiin Vesa Eronen.