Yhteenveto vuoden 2019 osuuskuntakokouksesta

Käsämän vesiosuuskunnan osuuskuntakokous pidettiin 5.6.2019 osuuskunnan toimitiloissa Lipstikassa. Kokouksessa oli läsnä yhdeksän osuuskunnan jäsentä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Esko Karttunen ja pöytäkirjan laati Jaakko Hirvonen.

Avaussanoissaan hallituksen puheenjohtaja Jaakko Hirvonen totesi päättyneen toimintavuoden olleen vilkkain uusien asiakkaiden liittymisen osalta ellei rakentamista verrata alkuvaiheiden aluerakentamisiin. Vuoden aikana verkostoomme liitettiin 21 uutta asiakasta kokonaisasiakasmäärän ollessa vuoden lopussa 503. Viemäriverkostoomme liitettiin 26 uutta asiakasta, joten vuoden lopussa jätevesiasiakkaita oli yhteensä 385.

Alkaneelle vuodelle 2019 kysyntä on jatkunut varsinkin jätevesiliittymien osalta vilkkaana johtuen säännösten tiukentumisesta loppuvuonna.

Osuuskunnan jäsenmäärä oli vuoden lopussa 531. Vesijohtoverkoston kokonaispituus oli 152 km ja jätevesiverkostoa alueellamme on 118 km.

Loppuasiakkaillemme toimitettiin vettä 58.597 m3 (2017: 55.784 m3) ja jätevettä kuljetettiin pois kiinteistöiltä 20.554 m3 (2017: 21.505 m3). Jälleenmyyjille toimitettu vesi 37.221 m3 (2017: 34.572 m3) mukaan huomioituna vuorokautinen kokonaistoimitus oli 263 m3 (2017: 248 m3).

Hallituksen erovuoroisista jäsenistä Matti Karttunen varalla Alpo Vänskä valittiin jatkamaan ja Timo Rautiaisen varalla Hannu Naumanen tilalle valittiin Tarja Räsänen varahenkilönään Roger Nyqvist.