Yhteenveto vuoden 2018 osuuskuntakokouksesta

Käsämän vesiosuuskunnan osuuskuntakokous pidettiin 18.6.2018 osuuskunnan toimitiloissa Lipstikassa. Kokouksessa oli läsnä kymmenen osuuskunnan jäsentä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Alpo Vänskä ja pöytäkirjan laati Jaakko Hirvonen.

Avaussanoissaan hallituksen puheenjohtaja Jaakko Hirvonen totesi vesi- ja jätevesiliittymien kysynnän käynnistyneen paria aikaisempaa vuotta huomattavasti vilkkaampana. Kesän aikana rakennettavaksi on tilattu kymmenkunta vesi- ja jätevesiliittymää. Jälkiliittyjien rakentamisen lisäksi Heponiemessä on käynnistynyt vesi- ja jätevesiverkoston täydennyshanke. Vastaavan hankkeen aloittamista Liperin Selkärannalla valmistellaan.

Päättyneen toimintavuoden aikana liitettiin vesiverkostoomme neljä ja viemäriverkostoomme kolme uutta asiakasta. Vuoden 2017 lopussa asiakkaita oli yhteensä 482. Osuuskunnan jäsenmäärä oli vuoden lopussa 507. Vesijohtoverkoston kokonaispituus oli 130 km ja jätevesiverkostoa alueellamme on 105 km. Loppuasiakkaillemme toimitettiin vettä 55.784 m3 (2016: 62.613 m3) ja jätevettä kuljetettiin pois kiinteistöiltä 21.505 m3 (2016: 21.655 m3). jälleenmyyjille toimitettu vesi 34.572 m3 (2016: 33.176 m3) mukaan huomioituna vuorokautinen kokonaistoimitus oli 248 m3 (2016: 262 m3).

Hallituksen erovuoroisista jäsenistä Jaakko Hirvonen varalla Markku Nousiainen sekä Mikko Haukka varalla Keijo Hopponen Jaakko Hirvonen varalle Markku Nousiainen valittiin jatkamaan ja Mikko Haukan tilalle valittiin Jari Huikuri varahenkilönään Mikko Haukka.