Yhteenveto vuoden 2016 osuuskuntakokouksesta

Käsämän vesiosuuskunnan osuuskuntakokous pidettiin 30.6.2016 Käsämän Riistamiesten majalla. Kokouksessa oli läsnä lähes 12 henkilöä, joista 11 jäsentä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Esko Karttunen ja pöytäkirjan laati Jaakko Hirvonen.

Avaussanoissaan hallituksen puheenjohtaja Jaakko Hirvonen totesi Käsämän vesiosuuskunnan kasvun jatkuneen laskusuhdanteesta huolimatta viimevuosien tavoin.  Päättyneen toimintavuoden aikana liitettiin verkostoomme seitsemän uutta asiakasta. Vuoden 2015 lopussa asiakkaita oli yhteensä 475. Osuuskunnan jäsenmäärä lähestyy 500 rajaa ollen vuoden lopussa 498. Vesijohtoverkoston kokonaispituus oli 129 km ja jätevesiverkostoa alueellamme on 104 km.

Loppuasiakkaillemme toimitettiin vettä 63.087 m3 (2014: 63.193 m3) ja jätevettä kuljetettiin pois kiinteistöiltä 21.821 m3 (2014: 20.497 m3). Jälleenmyyjille toimitettu vesi 32.972 m3 (2014: 33.530 m3) mukaan huomioituna vuorokautinen kokonaistoimitus oli 263 m3 (2014: 265 m3).

Hallituksen erovuoroiset jäsenet Matti Karttunen, varalla Alpo Vänskä sekä Timo Rautiainen, varalla Pekka Sorsa valittiin jatkamaan tehtävässään.

Osuuskuntakokous päätti käynnistää uudelleen sulautumishankkeen Komperon vesiosuuskunnan kanssa edellisen  hankkeen kariuduttua aikatauluongelmiin. Uudella hankkeella tavoitellaan sulautumista 1.1.2017.