Yhteenveto vuoden 2017 osuuskuntakokouksesta

Käsämän vesiosuuskunnan osuuskuntakokous pidettiin 28.6.2017 osuuskunnan toimitiloissa Lipstikassa. Kokouksessa oli läsnä lähes kuusi osuuskunnan 11 jäsentä. Kokouksen puheenjohtajana toimi Esko Karttunen ja pöytäkirjan laati Jaakko Hirvonen.

Avaussanoissaan hallituksen puheenjohtaja Jaakko Hirvonen totesi vesi- ja jätevesiliittymien kysynnän käynnistyneen hieman paria aikaisempaa vuotta vilkkaampana. Kevään aikana Kuorinkaan on rakennettu kolme vesi- ja jätevesiliittymää. Päättyneen toimintavuoden aikana liitettiin vesiverkostoomme kolme ja viemäriverkostoomme kaksi uutta asiakasta. Vuoden 2016 lopussa asiakkaita oli yhteensä 478. Osuuskunnan jäsenmäärä ylitti 500 rajan ollen vuoden lopussa 502. Vesijohtoverkoston kokonaispituus oli 129 km ja jätevesiverkostoa alueellamme on 104 km.

Loppuasiakkaillemme toimitettiin vettä 62.613 m3 (2015: 63.087 m3) ja jätevettä kuljetettiin pois kiinteistöiltä 21.655 m3 (2015: 21.821 m3). Jälleenmyyjille toimitettu vesi 33.176 m3 (2015: 32.972 m3) mukaan huomioituna vuorokautinen kokonaistoimitus oli 262 m3 (2015: 263 m3).

Hallituksen erovuoroisten jäsenten Kari Heikkisen, varalla Keijo Hopponen sekä Kauko Piironen, varalla Hannu Naumanen tilalle valittiin Pekka Sorsa, varalle Kari Heikkinen ja Tapio Mustonen, varalle Kauko Piironen. Mikko Haukan varahenkilönä vuoden 2018 loppuun jatkaa Keijo Hopponen ja Timo Rautiaisen varahenkilönä vuoden 2019 loppuun Hannu Naumanen.