Ritukan vedenottamon huolto valmis

Ritukan vedenottamolla tehdyt huoltotyöt (pumppujen pesu ym.) ovat tehty ja keskiviikkona 13.10.2021 otetut vesinäytteet ovat tutkittu. Vedenottamo on kytketty verkostoon torstaina alkuillasta, joten veden paineet sekä riittävyys palautuvat normaalille tasolle.

Veden kulkusuunnan vaihtumisesta johtuen voi putken sisäpinnasta irrota sinne kerrostunutta aineista, joten pyydämme  juoksuttamaan vettä niin kauan kuin vesi tulee virheettömänä.

Tarvittavat yhteydenotot Pekka Sorsaan, puh. 0400 958 945 ja s-posti pekka.sors(a)gmail.com tai Jaakko Hirvoseen, puh. 040 7191 615 ja s-posti jaakko.hirvonen (a)outlook.com.