Yhteenveto Käsämän vesiosuuskunnan osuuskunta- ja 30-vuotisjuhlakokouksesta

Käsämän vesiosuuskunnan osuuskunta- ja 30-vuotisjuhlakokous pidettiin 7.6.2014 Käsämän koululla, samassa paikassa, jossa osuuskunnan perustava kokous pidettiin 31.1.1984. Kokouksessa oli läsnä lähes 30 jäsentä sekä kutsuvierasta, kun perustaminen 30 vuotta sitten tehtiin 17 henkilön toimesta. Kokouksen puheenjohtajana toimi hallituksen ensimmäinen puheenjohtaja Niilo Huikuri ja pöytäkirjan laati Kauko Piironen.

Avaussanoissaan hallituksen nykyinen puheenjohtaja Jaakko Hirvonen totesi Käsämän vesiosuuskunnan kasvaneen nykyiseen kokoonsa yli 20 vuoden ajan lähes talkoovoimin. Tulevaisuudessa talkootyön osuus vähenee merkittävästi ja osuuskunnan tavoitteena onkin tiivis yhteistyö tai yhteenliittyminen naapuriosuuskuntien kanssa. Lähiajan haasteina Hirvonen näkee tasapuolisen ja oikeudenmukaisen hinnoittelun, tietojärjestelmien tehokkaan hyödyntämisen sekä äkillisiin tilanteisiin varautumisen.

ja ympäristökeskuksen tervehdyksen toimien samalla tilaisuuden juhlapuhujana. Ari Niirasen puhe on kokonaisuudessaan muodossa alla olevasta linkistä:

Käsämän vesiosuuskunta 30 vuotta.

Valtioneuvoston tervehdyksen kokoukseen toi kansanedustaja Eero Reijonen ja Liperin kunnan edustajana osuuskuntaa muisti tekninen johtaja Tommi Hirvonen.

Varsinaiset kokousasiat käsiteltiin tiiviinä kokonaisuutena. Hallituksen erovuoroiset jäsenet Kauko Piironen, varalla Hannu Naumanen sekä Kari Heikkinen, varalla Keijo Hopponen valittiin jatkamaan tehtävässään.