Liittymissopimusten ajantasaistaminen jatkuu

Lähes 40 vuoden toimintamme aikana rakentaminen ja uusien
asiakkaiden liittäminen on ollut niin vilkasta, että kaikkien jäsentemme
kanssa ei ole tehty kirjallista liittymissopimusta tai sopimuksen tiedot
ovat jääneet puutteellisiksi. Allekirjoittamattomiakin sopimuksia on
jonkin verran. Viimeisten vuosien aikana omistusta vaihtaneiden ja
uusien asiakkaiden sopimukset ovat kunnossa.


Veden toimitus ja jäteveden poiskuljetus ovat toimineet ilman kirjallista
sopimustakin ja toimivat ennallaan jatkossakin. Liittymän omistajan ja
vesiosuuskunnan kannalta on tärkeää, että molempia osapuolia sitovat
asiat ovat kirjallisesti sovittu. Liittymissopimus on asiakkaalle
välttämätön omistuksen siirtyessä kaupassa tai perintönä edelleen.


Liittymissopimusten uusimista tai tekemistä jatkaa syyskuun
alusta 2022 projektityönä opiskelija Sara Pennanen Ylämyllyltä.


Asiakkaita, joilla on tiedossamme oleva sähköpostiosoite, Sara
Pennanen lähestyy lähettämällä liittymissopimuksen luonnoksen ja
pyytää esitäytettyjen tietojen tarkastamista sekä täydentämistä.

Allekirjoitusvalmiin sopimuksen kiinteistöä koskevine kartta-
liitteineen lähetämme puoleltamme allekirjoitettuna ja pyydämme toisen sopimuskappaleen palauttamista sille varatussa postikuoressa.


Osuuskunta vastaa, että asiakastiedot eivät joudu sähköisessä eikä
manuaalisessa muodossa ulkopuolisten käyttöön. Lisätietoja Jaakko
Hirvoselta, puh. 040 7191 615.