Liittymäsopimusten ajantasaistaminen

Lähes 40 vuoden toimintamme aikana rakentaminen ja uusien asiakkaiden liittäminen on ollut niin vilkasta, että kaikkien jäsentemme kanssa ei ole tehty kirjallista liittymissopimusta tai sopimuksen tiedot ovat jääneet puutteellisiksi. Allekirjoittamattomiakin sopimuksia on jonkin verran. Viimeisten vuosien aikana omistusta vaihtaneiden ja uusien asiakkaiden sopimukset ovat kunnossa.

Veden toimitus ja jäteveden poiskuljetus ovat toimineet ilman kirjallista sopimustakin ja toimivat ennallaan jatkossakin. Liittymän omistajan ja vesiosuuskunnan kannalta on tärkeää, että molempia osapuolia sitovat asiat ovat kirjallisesti sovittu. Liittymissopimus on asiakkaalle välttämätön omistuksen siirtyessä kaupassa tai perintönä edelleen.

Toukokuussa 2021 aloitettua projektityötä jatkaa opiskelija Roosa Huikuri Joensuusta.

Asiakkaita, joilla on tiedossamme oleva sähköpostiosoite, Roosa Huikuri lähestyy lähettämällä liittymissopimuksen luonnoksen ja pyytää esitäytettyjen tietojen tarkastamista sekä täydentämistä.

Allekirjoitusvalmiin sopimuksen kiinteistöä koskevine karttaliitteineen lähetämme puoleltamme allekirjoitettuna ja pyydämme toisen sopimuskappaleen palauttamista sille varatussa postikuoressa.

Osuuskunta vastaa, että asiakastiedot eivät joudu sähköisessä eikä manuaalisessa muodossa ulkopuolisten käyttöön. Lisätietoja Jaakko Hirvoselta, puh. 040 7191 615